Kursmaterial
Du hittar våra kursmaterial genom att klicka på bilden nedan.
Quran Learning Articles for kids

Medlemskap


Vi har tre typer av medlemskap:

Hedersmedlem:
Skall vara den framstående broder eller syster som uppbär "Ijazah i tajweed" i sättet "Hafs 'an 'Asm" och som undervisar eller vill undervisa i tajweed på egen hand. En hedersmedlem sitter i jury för tävlingar i Koranrecitation och Koranmemorisering och rådfrågas vid planering av våra aktiviteter.
Anmäl dig som hedersmedlem på: Ansökan om Medlemskap

OBS! Efter anmälan var god skanna in en kopia av ditt Ijazah-intyg och skicka det till oss via mail.

Aktiv medlem:
Alla som kommer in i någon av våra kurser blir aktiv medlem i akademin. En aktiv medlem uppgraderas till hedersmedlem när den fått Ijazah i tajweed samt planerar undervisa i tajweed på egen hand.
Anmäl dig som aktiv medlem på: Ansökan om Medlemskap

Stödmedlem:
Person eller organisation som endast vill vara med för att stödja akademin ekonomiskt blir stödmedlem.
Bidrag kan sättas in på plusgiro: 301781-1
Anmäl dig som stödmedlem på: Ansökan om Medlemskap

Det kostar inget att bli medlem i vår akademi oavsett typ av medlemskap.